මයික් ටයිසන් නැවත බොක්සින් වළල්ලට…?

මයික් ටයිසන් නැවත බොක්සින් වළල්ලට…?

ලෝක හෙවිවේට් බොක්සින් ක්‍රීඩක මයික් ටයිසන් නැවත බොක්සින් වළල්ලට එක් වන පුවතක් වාර්තා වේ.

2005 වසරේ දී,ක්‍රීඩාවට සමුදුන් 54 හැවිරිදි ඔහු, මෙලෙස නැවත එළඹෙන සැප්තැම්බර මස 12 වන දින  බොක්සින් ක්‍රීඩක රෝයි ජෝන්ස් සමග ප්‍රදර්ශන බොක්සින් තරගයක් සදහා සහබාහිගී වීමට නියමිත අතර මෙම තරගය සජීවිව නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයන්ට නොලැබෙන අතර,අන්තර්ජාලය, රූපවාහිනිය ඔස්සේ නැරඹීමට හැකි වේ.

වැදගත් කරුණු කිහිපයක් :

1986 වසරේ දී 20 හැවැරිදි වියේ පසු වූ මයික් ටයිසන් ලෝක හෙවිවේටි ශූරතාව දිනා ගන්නා විට ඔහු එම කිරුළ දිනා ගත් ළාබාලතම ක්‍රීඩකයා විය.

මෙම තරඟය වට අටකින් සමන්විත වේ.

648 Views