2020 රාජ්‍ය ඡායාරූප උළෙල – 2020/08/19 දින පැවැත් වේ.

රාජ්‍ය ඡායාරූප උළෙල – 2020/08/19 දින පැවැත් වේ. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ, මෙවර මෙම තරගය on-line ක්‍රමයට පැවැත්වීම යි. 2020 අයදුම් පත්‍රය බාගත (Download) කරගැනීම සඳහා

පොලිස් මූලස්ථානය විසින් මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දීම සඳහා විශේෂ දුරකතන අංක 2ක්

1997  සහ 1917 1997 –  විෂ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව, ජාතික ආරක්ෂාව තර්ජනයක් වන හා මහජන සාමයට තර්ජනයක් වන කරුණුු 1917 –  අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයින් හා වෙනත් කූඨ ගනුදෙනු මගින්

WWE ශූර ‘අන්ඩර්ටේකර්’ නොහොත් මාක් කැලවේ ගේ පණිවිඩය…

තමාට “යළි රෙස්ලින් වළල්ලට පැමිණීම සඳහා ආශාවක් නැති” බව පැවසීමත් සමග WWE ශූර ‘අන්ඩර්ටේකර්’ වෙත සමාජ ජාල ඔස්සේ විශාල වශයෙන් සහාය පළ වී තිබේ.මෑත කාලීන

ගුවන් යානා අනතුරු වලින් දිවි ගලවා ගත හැකි සංකල්පය – Surviving in a plane crash

ගුවන් යානා අනතුරු වලින් දිවි ගලවා ගත හැකි සංකල්පය මෙම සංකල්පය ඉදිරිපත් කළේ, යුක්රේන ජාතික ගුවන් ඉංජිනේරු සහ නව නිපැයුම්කරුවෙකු වන ව්ලැඩිමීර් ටැටරෙන්කෝ ය. ඔහු,පසුගිය