නාසා ආයතනයේ ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය විශ්වය කලා අභියෝගය-NASA’s James Webb Space Telescope UnfoldTheUniverse Art Challenge

නාසා ආයතනයේ ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය විශ්වය කලා අභියෝගය-NASA’s James Webb Space Telescope UnfoldTheUniverse Art Challenge

Unfold TheUniverse by creating art.

නාසා ආයතනයේ විශාලතම හා බලවත්ම අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය ළඟදීම දියත් කෙරේ. ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය නොහොත් වෙබ්, සැතපුම් මිලියනයක් ඈතින් ගමන් කර මින් පෙර කිසිදා නොදුටු පරිදි විශ්වය හෙළි කරනු ඇත. එය පළමු තාරකා සහ මන්දාකිණි දෙස බලා, අනෙක් තාරකා වටා ඇති දුර ග්‍රහලෝක අධ්‍යයනය කර, අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඇති අභිරහස් විසඳනු ඇති අතර අපට සිතාගත නොහැකි බොහෝ දේ සොයා ගනු ඇත.එහි විප්ලවීය තාක්‍ෂණයට අපගේ විශ්ව ඉතිහාසයේ වසර බිලියන 13.5 ක කාලය ආපසු හැරී බැලීමට හැකි වනු ඇත.

කලා නිර්‍මාණය තුළින් වෙබ් දුරේක්ෂය මඟින් හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි ඔබ විශ්වාස කරන දේ පෙන්වන්න.

කලාව විෂය අනුව ඔබට ඇඳීමට, පින්තාරු කිරීමට, ගායනා කිරීමට, ලිවීමට, නටන්නට හැකිය.

NASA හි වෙබ් අඩවියේ,එහි සමාජ මාධ්‍ය නාලිකාවල සහ Webb දුරේක්ෂයේ ඓතිහාසික දියත් කිරීමේ විකාශනයේ විශේෂාංග වීමට අවස්ථාවක් සඳහා #UnfoldTheUniverse හැෂ් ටැගය සමඟ ඔබේ  නිර්මාණයේ පින්තූරයක් හෝ වීඩියෝවක් බෙදා ගන්න.

සහභාගී වන්නේ කෙසේද

1. කලා නිර්මාණයක් කිරීමට ඔබ කැමති ඕනෑම කලා භාණ්ඩයක් භාවිතා කල හැක.

කලාව චිත්‍රයක්, ගීතයක්, කවියක්, නැටුමක් හෝ වෙනත් දෙයක් විය හැකිය.  පහත සම්බන්ධ කර ඇති සම්පත් පරීක්‍ෂා කල හැක.

2. ඔබ ඔබේ චිත්‍ර අල්ලාගෙන සිටින පින්තූරයක් ගන්න. නැතහොත් ඔබ ඔබේ කලාව විස්තර කරන හෝ රඟ දක්වන විනාඩියකට අඩු වීඩියෝවක් රූගත කරන්න.

3. NASA හි වෙබ් අඩවියේ සහ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම්වල ප්‍රදර්ශනය වීමට අවස්ථාවක් සඳහා #UnfoldTheUniverse භාවිතයෙන් ඔබේ ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝව Facebook, Twitter හෝ Instagram හි බෙදා ගන්න.

4. ඔබ ඉදිරිපත් කිරීම  අවධානයට ලක් වුවහොත්, වෙබ් දුරේක්ෂය දියත් කිරීමේ විකාශනය හෝ වෙනත් නාසා ඩිජිටල් නිෂ්පාදන සඳහා එය සලකා බැලීමට අවසර ලබා ගැනීමට ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනේ.

Unfold TheUniverse by creating art

NASA’s biggest and most powerful space telescope ever is launching soon! The James Webb Space Telescope, or Webb, will travel a million miles away to reveal the universe as never seen before. It will look at the first stars and galaxies, study distant planets around other stars, solve mysteries in our solar system and discover what we can’t even imagine. Its revolutionary technology will be able to look back in time at 13.5 billion years of our cosmic history.

What do you think we’ll discover when we #UnfoldTheUniverse?

Show us what you believe the Webb telescope will reveal by creating art. You can draw, paint, sing, write, dance — the universe is the limit! Share a picture or video of you and your creation with the hashtag #UnfoldTheUniverse for a chance to be featured on NASA’s website, social media channels, and the Webb telescope’s historic launch broadcast.

Show us how you believe the Webb telescope will #UnfoldTheUniverse by creating art. Share a picture or video of you and your creation with the hashtag #UnfoldTheUniverse for a chance to be featured on NASA’s website, social media channels, and the Webb telescope’s historic launch broadcast.

Credits: (Video Credit) – Kellie Gerardi, NASA; (Host and co-host) – Kellie Gerardi, Delta V. Baumruk; (Video Editing) Kellie Gerardi, Madison Dean.

How to Participate…?

 

A selection of sample submissions for NASA’s #UnfoldTheUniverse art challenge.
Credits: (Top row, L-R): Amelia Cochran, Jaden Berkley, Ella Zhou, Collin Cochran. (Middle, under Jaden Berkley): Jedidiah Dore. (Bottom row, L-R): Mansi Ashtamkar, Sue Reno, Greta Slocum, Ahmad Jabakenji, Gabriel Enache.

 

1. Use any art supplies you’d like to create art. The art could be a drawing, song, poem, dance or something else! Check out the resources linked below for inspiration.

2. Take a picture of you holding your art, or film a less than one-minute video of you describing or performing your art.

3. Share your photo or video on Facebook, Twitter, or Instagram using #UnfoldTheUniverse for a chance to be featured on NASA’s website and social media accounts!

4. If your submission catches our eye, we’ll be in touch to obtain permission for it to be considered for the Webb telescope’s launch broadcast or other NASA digital products.

Deadline for Submissions: Dec. 18, 2021

https://www.nasa.gov/content/goddard/2021/nasa-james-webb-space-telescope-unfold-the-universe-art-challenge

https://www.nasa.gov/content/goddard/2021/nasa-james-webb-space-telescope-unfold-the-universe-art-challenge

233 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.