යොහානි ‘ෂිද්දත්’ හින්දි චිත්‍රපටයේ නිල තේමා ගීතයේ පසුබිමි ගායිකාව ලෙස ද එක් වේ-Yohani also joins as the background singer of the official theme song of the Hindi film-‘Shiddath’

Yohani as a background singer (click here for more details) ඉන්දියාවේ ප්‍රකට සංගීත හා බොලිවුඩ් චිත්‍රපට නිෂ්පදාන සමාගමක් වූ ටී- සීරිස් ආයතනය විසින් නිෂ්පාදනය කළ

Yohani on Bigg Boss 15 with Salman Khan-යොහානි බිග් බොස් 15 වැඩසටහනට සල්මන් ඛාන් සමඟ සහබාගී වු අවස්ථාව

Yohani on Bigg Boss 15 යොහානි බිග් බොස් 15 වැඩසටහනේ දී…   බිග් බොස් යනු, ඉන්දියාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන වැඩසටහනකි. ඨ්ර්‍ඵ් ර්‍අටින්ග්ස් අනුව ගත් කල